Türk Nöroloji Dergisi 2021 Yılı Makale Ödülleri Sonuçları

25.11.2022
Türk Nöroloji Dergisi 2021 Makale Ödülleri
 
 
Üçüncü
 
Subkortikal Enfarktüslü Serebral Arteriyopati ve Lökoensefalopati Olgularının Klinik ve
 
Moleküler Genetik Bulguları
 
Burcu Sevinç Rüstemoğlu1*, Bedia Samancı2*, Fatih Tepgeç1, Murat Kürtüncü2, Umut Altunoğlu1,3,
 
Tuncay Gündüz2, Gözde Yeşil Sayın1,4, Şahin Avcı1,3, Hakan Gürvit2, Başar Bilgiç2, Güven Toksoy1,
 
Mefkure Eraksoy2, Haşmet Hanağası2, Zehra Oya Uyguner1
 
 
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul,
 
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Istanbul
 
Koc University School of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul
 
Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul
 
 
İkinci
 
Türk Hastalarda PSEN1 p.E318G Varyantı ile APOE Polimorfizmi ve Alzheimer Hastalığı
 
Arasındaki İlişki
 
Gamze Güven, Haşmet Hanağası, Ebba Lohmann, Nihan Erginel Ünaltuna, Hakan Gürvit, Rukiye Aslan, Çağla Dönmez, Başar Bilgiç
 
 
İstanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics, Istanbul, Turkey
 
İstanbul University-Istanbul Faculty of Medicine, Department of Neurology, Unit of Behavioural Neurology and Movement Disorders,
 
Istanbul, Turkey
 
Tübingen University, Hertie-Institute For Clinical Brain Research, Department of Neurodegenerative Diseases, Tübingen, Germany
 
DZNE, German Center For Neurodegenerative Diseases, Tübingen, Germany
 
 
Birinci
 
Türk Popülasyonundaki Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Dopamin β-hidroksilaz Fonksiyonel Polimorfizminin Rolü
 
Sevda Erer1, Işıl Ezgi Eryılmaz2, Dilara Kamer Çolak2, Ünal Egeli2, Gülşah Çeçener, Berrin Tunca,  Ece Karakuş, Beril Çolakoğlu, Ayşe Bora Tokçaer, Esen Saka6, Meltem Demirkıran, Cenk Akbostancı, Mehmet Zarifoğlu, Okan Doğu, Hakan Kaleağası, Gülay Kenangil, Raif Çakmur, Bülent Elibol
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Medical Park Nöroloji Kliniği