Sağlık Bakanlığı Çalıştayı- Konuşma Dil Terapistleri

17.12.2022

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Meslekleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sağlık Meslekleri Mevzuat Geliştirme Projesi" kapsamında 2-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da bir çalıştay düzenlendi. "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"in ve bu alanlarda eğitim veren fakülte ve yüksek okulların müfredatlarının, bilim ve teknolojideki gelişmeler, nüfus artışına bağlı yükselen ihtiyaçlar göz önüne alınarak güncellenmesinin amaçlandığı çalıştayda, "Konuşma ve Dil Terapistleri iş ve görev tanımları" bölümünde Türk Nöroloji Derneğini temsilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof.Dr.Levent Güngör görev aldı.