TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ İSTATİSTİK KIŞ OKULU BAŞVURU KONTENJANI DOLMUŞTUR.

26.12.2022

 

Türk Nöroloji Derneği, Ocak ve Şubat aylarında üyeleri için dört modülden oluşan istatistik kurs programı hazırlamıştır. Modüller bir hafta süreli olup her akşam 19.00-21.30 arasında gerçekleştirilecektir. Her modül yaklaşık 20 saattir. Dört modülü başarı ile tamamlayanın eğitimi tamamladığı dernek tarafından belgelendirilecektir. Katılımcılar programın tamamlanmasını takip eden 6 ay boyunca kendi çalışmaları için istatistik danışmanlık alacaktır. Eğitimin tüm finansmanı Türk Nöroloji Derneği tarafından karşılanacaktır.

Kursta eğitim alması hedeflenen grup “uzman (mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içindeki)”, “Dr. Öğretim görevlisi” ve “Dr. Öğretim üyesi” meslektaşlarımızdır. Ancak katılım bu gruplarla sınırlı olmayacak olup tüm üyelerimize açıktır. Her modül 25 (yirmi beş) katılımcı ile sınırlı olacaktır. On üyemiz de yedek olarak yazılacak olup devam etmeyen kursiyerler yerine programa dahil edileceklerdir.  Başvuruda katılmak istediğiniz modüllerin tarihlerini seçmeniz gerekmektedir.

Eğitimcinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naci Murat olacağı modüller ve özet içerikleri şu şekildedir:

Modül-1: Temel düzey istatistiksel veri analizi (2-8 Ocak 2023 ve 9-15 Ocak 2023): SPSS’e giriş, veri giriş, dönüşüm ve tanımlayıcı istatistik; normallik testleri; parametrik/non-parametrik yöntemler; korelasyon analizi; ki kare; analiz diyagram; raporlama ve görsel hazırlama; makalelerin istatistiksel açıdan okunması.

Modül-2: İleri düzey veri analizi (16-22 Ocak 2023 ve 23-29 Ocak 2023): Varyans analizi (tek yönlü / iki yönlü / tekrarlanan ölçümler için); MANOVA; Lineer regresyon; Lojistik regresyon; Sağ kalım analizi; ROC analizi; Excelde tablolama; EndNote kullanımı; Makale analizi.

Modül-3: Ölçek Geliştirme ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (30 Ocak-5 Şubat 2023 ve 6-12 Şubat 2023): Güvenirlik analizi, Açıklayıcı faktör analizi, IBM AMOS kullanımı ve pratikleri, Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar, Tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi, Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi, İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi, Örtük değişkenlerle yapısal model analizi, Yol analizi modelleri, Basit aracılık etkisinin analizi, Düzenleyicilik etkisinin analizi, Raporlama teknikleri için geliştirilen excel formülleri ile tablolaştırma

Modül-4: G-power ile güç analizi (13-19 Şubat 2023- 20-26 Şubat 2023): Power analizi ve örnek genişliği; Etki büyüklüğü, GPOWER’a giriş; Tek grup karşılaştırma; iki ve çok sayıda bağımsız grup karşılaştırma; Korelasyon analizi; Fisher exact ve McNemar test; Lojistik regresyon; Lineer regresyon; Etik kurulu raporu düzenleme; Makalede örneklem genişliği tanımlama.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU