Nöroloji Uzmanlık Eğitiminde Yoğun Bakım Rotasyonu Hakkında Duyuru

9.01.2023
 
Türk Nöroloji Derneği 30/06/2021 tarihinde yayınlanan 1856 sayılı “Nöroloji uzmanlık eğitimine 2 ay süreli Yoğun Bakım yan dal rotasyonunun eklenmesi” şeklindeki TUK Kararının iptali için ivedilikle girişim başlatmış ve sonuçta süreci yargıya taşımıştı. Ancak sürecin uzaması nedeniyle ertelenmesi yönünde de başvuruda bulunmuştu. Uyarınca, TUK 122. toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda alınan 26/10/2022 tarihli ve 2238 sayılı karara göre Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Nöroloji ana dallarının Yoğun Bakım rotasyonları için ilgili müfredatların; “Uzmanlık eğitimi verilen kurumda eğitim yetkisi olan Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı bulunması halinde Yoğun Bakım yan dal rotasyonunun eğitim alınan kurumda yapılması gerekmektedir. Uzmanlık eğitimi verilen kurumda eğitim yetkisi olan Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Programı yok ise, adı geçen ana dallarda eğitim almakta olup 31/12/2024 tarihi öncesinde uzmanlık eğitimini bitirecek olan uzmanlık öğrencilerinin, bu Yoğun Bakım rotasyonunu yapması zorunlu olmayacaktır.” Sürecin TUK, TUKMOS ve yargı aşamaları büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Üyelerimize duyurulur.
TND YK