59. Ulusal Nöroloji Kongresi Davet Mektubu

26.01.2023
Türk Nöroloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,
 
Türk Nöroloji Derneği’nin 12-18 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo Otel’de düzenleyeceği 59. Ulusal Nöroloji Kongresi’ne siz değerli meslektaşlarımı davet etmekten büyük memnuniyet duymaktayım. Göz bebeğimiz cumhuriyetimizin yüzüncü yaşında nöroloji biliminin ülkemizdeki akademik zirvesi olan ulusal kongremizde meslektaşlarımızla bir arada olmak hem keyifli hem de üretken olacaktır.
 
Mezuniyet sonrası nöroloji eğitiminin en bütüncül aktivitesi konumundaki Ulusal Kongremiz sadece Türk Nöroloji Derneği yönetim kurulu veya bilimsel çalışma gruplarının değil tüm üyelerimizin eseri olmuştur hep. Haliyle, istisnasız her üyemizden gelecek geri bildirim, öneri ve katkı makbulumuzdur. Ülkemizde nörolojiyi geliştirmek hepimizin birliktelik ve gayretinin sonucu olacaktır.
 
Bu yıl Ulusal Nöroloji kongresinin ana teması Çocuk ve Ergen Nörolojisi’dir. Nörolojik hastalıkların cümlesi görüldüğü yaşa bakılmaksızın, nörolojinin konusu ve nöroloğun doğrudan işi olmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önceden tedavisi olanaksız çok sayıda nörolojik hastalığa deva olduğu ve daha da olacağı açıktır. Bu sadece tedaviyi mümkün kılıp yaşam kalitesini yükseltmiyor, aynı zamanda hastaların çok daha uzun süreler yaşamasını sağlıyor. Şüphesiz, genişleyen alanlar ilerlemenin çok boyutlu ve hızlı olmasından ötürü her daim güncelleme gerektirmektedir. Bu yıl ulusal kongre kuşkusuz bu güncellemeyi başarı ile sağlama azmindedir.
 
Her seferinde daha iyiye varan Ulusal kongrelerimizin bilimsel açıdan en zengin, sosyal açıdan da en birleştiricisini bu yıl yapabilmeyi istiyoruz. Program hem çok seçenekli bilimsel ve sosyal aktiviteler sunacak hem de dostların birbirini kucaklamasına imkân sağlayacaktır.
 
TTB ve EAN tarafından akredite olan kongremizde yurt dışından da katılacak meslektaşlarımız olacaktır. Kurslar, çalıştaylar, konferanslar ve tedavi geceleri ile pek çok dinlence/eğlence programlarımızla birlikte olacağız. Kongre bilimsel ve tecrübe paylaşımını en yüksek seviyeye getirecektir. Kongremizde ayrıca Nöroloji Yeterlilik sınavını ve Türk Nöroloji Derneği Olağan Genel Kurulu (Seçimli)’nu da gerçekleştireceğiz.
 
Ulusal Nöroloji kongresi kuşkusuz bireysel deneyim ve bilimsel çalışmalarımızın paylaşılacağı en geçerli kürsüyü sunuyor. Bu yıl en fazla sayıda bildiri ile esaslı bir tartışma/paylaşma ortamı yaratma gayreti içinde olacağız. Kongre bitiminde yeni fikirler, araştırma konuları ve çok merkezli çalışmalar için işbirliği planları ile dönmenizi diliyoruz.
 
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Nöroloji.
 
Mehmet Akif Topçuoğlu
Türk Nöroloji Derneği Başkanı