TİTCK Ek4 Nöroloji Endikasyon Dışı Başvurusu Yayınlandı

17.02.2023

 

Değerli meslektaşımız, Derneğimizin T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'na (TITCK) yapmış olduğu ek endikasyon dışı ilaç başvurularının sonucu alınmış ve TİTCK endikasyon dışı sayfasında yayınlanmıştır.

Listeyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

İLAÇLAR
(ETKİN MADDE OLARAK)

RUHSAT DIŞI KULLANIMI OLAN ENDİKASYONLAR/POZOLOJİSİ

AMİTRİPTİLİN

1. NÖROPATİK AĞRI
2. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
3. MİGREN
4. İNSOMNİA
5. BULIMIA
6. ANOREKSIA NEVROZA
7. POSTHERPETİK NEVRALJİ

ASETOZOLAMİD

1. PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ (İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON)

ATENOLOL

1. MİGREN (PROPRANOLOL KULLANIMINA CEVAPSIZ VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR DURUM OLAN HASTALARDA)

AZATHİOPRİNE (Azatioprin)

1.MYASTENİA GRAVİS
2.LAMBERT-EATON MYASTENİK SENDROM
3.KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ
4.MULTİFOKAL MOTOR NÖROPATİ
5.MULTİPL SKLEROZ
6.NÖROMYELİTİS OPTİKA
7.NÖROSARKOİDOZ
8.NÖROBEHÇET
9.SEREBRAL VASKÜLİT
10.OTOİMMUN ENSEFALİT

DEFLAZAKORT

1. MUSKULER DİSTROFİ

DULOKSETİN

1. NÖROPATİK AĞRI (bu tanının yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı)
2. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
3. MİGREN

ESSİTALOPRAM

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI

ESTROJEN/PROGESTERON

1. MİGREN
2. KATAMENİAL EPİLEPSİ

FLUOKSETİN

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI

GABAPENTİN

1. HUZURSUZ BACAK SENDROMU

IDEBENON

1. HEREDİTER ATAKSİ

KARBAMAZEPİN

1. NÖROPATİK AĞRI
(bu tanının yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı)

KETİAPİN

NÖRODEJENENERATİF HASTALIKLARDA HALÜSİNASYON, DELÜZYON, AJİTASYON

KLONAZEPAM

1. NÖRODEJENENERATİF HASTALIKLARDA AJİTASYON
2. REM UYKUSU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

KLOZAPİN

1. NÖRODEJENENERATİF HASTALIKLARDA HALÜSİNASYON, DELÜZYON, AJİTASYON DURUMLARINDA

LAKOZAMİD

1. DİRENÇLİ EPİLEPSİ

LORAZEPAM

1. EPİLEPSİ
2. KATAMENİAL EPİLEPSİ

METOPROLOL

1. MİGREN
(PROPRANOLOL KULLANIMINA CEVAPSIZ VEYA KULLANIMINA ENGEL BİR DURUM OLAN HASTALARDA)

METOTREKSAT

1. NÖROMYELITIS OPTIKA
2. VASKÜLİTİK NÖROPATİ
3. MYASTENIA GRAVIS
4. ENFLAMATUVAR MİYOPATİ

MİKOFENOLAT MOFETİL/MİKOFENOLAT SODYUM/MİKOFENOLİK ASİT

1. ENFLAMATUVAR MİYOPATİ            
2. REFRAKTER KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ (CIDP)
3. MYASTENIA GRAVIS (ERİŞKİN HASTA)                       
4. NÖROMYELITIS OPTIKA (ERİŞKİN HASTA)

MİRTAZAPİN

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
2. İNSOMNİA

MODAFİNİL

1. SANTRAL HİPERSOMNOLANS

OLANZAPİN

1. NÖRODEJENENERATİF HASTALIKLARDA HALÜSİNASYON, DELÜZYON, AJİTASYON

PAROKSETİN

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI

RİTUKSİMAB

1. I. ve II. BASAMAK TEDAVİLERE DİRENÇLİ REFRAKTER ENFLAMATUVAR MİYOPATİ
2. REFRAKTER KRONİK İNFLAMATUVAR DEMYELİNİZAN POLİNÖROPATİ
3. STEROID TEDAVİSİNE DİRENÇLİ VASKÜLİTİK NÖROPATİ
4. STEROID TEDAVİSİNE DİRENÇLİ MYASTHENIA GRAVİS (ERİŞKİN HASTA)          
5. NÖROMYELITIS OPTICA (ERİŞKİN HASTA)

SERTRALİN

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI

SİKLOFOSFAMİD

1. PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTİ

2. SEKONDER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTİ

3. VASKÜLİTİK NÖROPATİ
4. MYASTENIA GRAVIS
5. ENFLAMATUVAR MİYOPATİ

SİKLOSPORİN

1. MYASTENIA GRAVIS                      
2. ENFLAMATUVAR MİYOPATİ

SİTALOPRAM

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI

VALPROİK ASİT+VALPROAT
SODYUM/VALPROİK ASİT/VALPROAT SODYUM

1. MİGREN

TRAZODON

1. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
2. İNSOMNİA

VENLAFAKSİN

1. NÖROPATİK AĞRI
2. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
3. MİGREN
4. KATAPLEKSİ
5. FİBROMİYALJİ

VERAPAMİL

KÜME BAŞAĞRISI