​📣 KARA RAPOR 2022 YAYINDAI!

23.03.2023
 
Her yıl Türkiye’deki hava kirliliği ve sağlık etkilerini ortaya koymak için Türk Nöroloji Derneği’nin de aralarında yer aldığı 16 meslek ve sivil toplum örgütünün oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP); hava kirliliğinin azaltılması, halk sağlığının korunması ve temiz hava hakkının savunulması amacıyla hazırladığı “Kara Rapor 2022: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri”ni yayımladı.
Hekimlerin ve çevre uzmanlarının ortak hazırladığı rapor, sağlığımız için hava kalitesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ve kirliliğe karşı alınabilecek önlemleri ortaya koyuyor. Bilimin sesine kulak verin, nefesimizi, sağlığımızı koruyalım.