663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

30.03.2023
Bilindiği üzere “Sağlık alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 20 Mart 2023 tarihi ile Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Bu torba yasa teklifi ile sağlık alanındaki KHK’nın 23. maddesinde sağlık meslekleri kurulunun görevleri yeniden düzenlenmiştir. Kanun teklifi içinde, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının görevlerini tam ve doğru şekilde yapmalarına engel olabilecek düzenlemelerin de bulunması nöroloji alanında çalışan pek çok hekimde endişe yaratmıştır. Tanımı çok iyi yapılmayan bazı ifadeler, hekimlerin mesleklerinden uzaklaştırılma cezası verilmesine kadar varan düzenlemeleri içermekte olup, mesleğini hakkı ve doğru bilgi ile yürüten tüm sağlık çalışanlarının rutin uygulamalarını çok zor bir hale getirecek ve mesleğin özgüven içinde yapılmasına büyük zarar verecektir. Türk Nöroloji Derneği olarak, hastanelerde, polikliniklerde ve bu günlerde afet bölgesinde büyük bir özveri ile çalışan bizler mesleki sorunlarımız için tersine bazı düzeltmeler beklerken; böyle bir durumla karşılaşmanın üzüntüsüyle,  ilgili maddelerin tasarıdan acilen çıkarılmasını talep ediyoruz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Türk Nöroloji Derneği