ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ OLGU SUNUMU YARIŞMASI

18.06.2023

 

Değerli meslektaşımız, 59. Ulusal Nöroloji kongresi'nden başlayarak kongrelerimizde sunulan en iyi üç olgu bildirisine ödül vermeye başlıyoruz. Kongrelerimize gönderilen bildirilerin ortalama yüzde altmışını oluşturan olgu sunumu veya serilerinin teşvik edilmesi ve bilimsel seviyesinin yükseltilmesi amacıyla bu kararı almış bulunuyoruz. Hedeflerin tutturulması halinde bir gelenek haline dönüşebilir.

Olgu sunumu yarışmasına aday olmak için bu isteğin bildiri yükleme sisteminde ilgili seçenekleri işaretleyerek belirtilmesi gerekli olacaktır. Daha sonra bildiriye dair geniş özet veya makale istenildiğinde gönderilecektir. Ödül verilecek bildiriler TND YK tarafından teşkil edilecek “ön eleyici kurul”un saptayacağı adayların diğer kategorilerde olduğu gibi “TND Bilim Danışma Kurulu” tarafından elektronik oylama ile seçilmesi ile belirlenecektir.

Kazanan bildiriler Ulusal Kongre Gala gecesinde duyurularak sahiplerine takdim edilecektir.

İlginize sunar, ilginç vakalarını bekleriz. Üyelerimize duyurulur.

TND YK