Haftanın Sorusu

19.06.2023

Haftanın sorusu güncellenmiştir. 

 

Önceki haftanın cevabı:
 
Doğru cevap D şıkkıdır. PFO, toplumun yaklaşık %25’inde görülmektedir. Bu nedenle PFO’nun inme için bir risk faktörü olabilmesi için sağdan sola geniş bir şant olması veya atriyal septal anevrizma olması veya ikisinin varlığı gereklidir.
 
Kaynak: Yaghi S. Diagnosis and management of cardioembolic stroke.  Continuum (Minneap Minn). 2023 Apr 1;29(2):462-485. doi: 10.1212/CON.0000000000001217.