TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ İSTATİSTİK YAZ OKULU DUYURUSU

20.06.2023
KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR, İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
 
Türk Nöroloji Derneği her biri dört modülden oluşan istatistik Yaz okulu programı hazırlamıştır. Yaz okulu Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacaktır.
Modüller bir hafta süreli olup her akşam (Pazar hariç) 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Her modül yaklaşık 18 saattir. Dört modülü başarı ile tamamlayanın eğitimi tamamladığı dernek tarafından belgelendirilecektir. Katılımcılar programın tamamlanmasını takip eden 6 ay boyunca kendi çalışmaları için istatistik danışmanlık alacaktır. Eğitimin tüm finansmanı Türk Nöroloji Derneği tarafından karşılanacaktır.
Modüllerin ilk iki gününe kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen üyelerimizin kaydı silinecek ve yedek kontenjanından katılımcı davet edilecektir. Herhangi bir modülde iki derse mazaretsiz devam etmeme halinde de kayıt silinecek ve yenilenmeyecektir.
Kursta eğitim alması hedeflenen grup “uzman (mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içindeki)”, “Dr. Öğretim görevlisi” ve “Dr. Öğretim üyesi” meslektaşlarımızdır. Ancak katılım bu gruplarla sınırlı olmayacak olup tüm üyelerimize açıktır. Her modül 30 (otuz) katılımcı ile sınırlı olacaktır. On üyemiz de yedek olarak yazılacak olup devam etmeyen kursiyerler yerine programa dahil edileceklerdir. Başvuruda katılmak istediğiniz modüllerin tarihlerini seçmeniz gerekmektedir.
Kurs eğitimcisi ve danışmanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naci Murat olup TND İstatistik Bahar Okulu modül tarihleri ve özet içerikleri aşağıda verilmiştir: 
 
Kurs başvuruları, başvuru linki doldurularak yapılacaktır. İlk başvuru yapan 60 (altmış kişi) “asil” ve 61-75. Sırada kayıt yaptıran üyelerimiz de “yedek” olarak yazılacaktır. 
 
Modül içerikleri
Modül-1: Temel düzey istatistiksel veri analizi: SPSS’e giriş, veri giriş, dönüşüm ve tanımlayıcı istatistik; normallik testleri; parametrik/non-parametrik yöntemler; korelasyon analizi; ki kare; analiz diyagram; raporlama ve görsel hazırlama; makalelerin istatistiksel açıdan okunması.
Modül-2: İleri düzey veri analizi: Varyans analizi (tek yönlü / iki yönlü / tekrarlanan ölçümler için); MANOVA; Lineer regresyon; Lojistik regresyon; Sağ kalım analizi; ROC analizi; Excelde tablolama; EndNote kullanımı; Makale analizi.
Modül-3: Ölçek Geliştirme ve Yapısal Eşitlik Modellemesi: Güvenirlik analizi, Açıklayıcı faktör analizi, IBM AMOS kullanımı ve pratikleri, Yapısal eşitlik modellemesine ilişkin temel kavramlar, Tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi, Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi, İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi, Örtük değişkenlerle yapısal model analizi, Yol analizi modelleri, Basit aracılık etkisinin analizi, Düzenleyicilik etkisinin analizi, Raporlama teknikleri için geliştirilen excel formülleri ile tablolaştırma
Modül-4: G-power ile güç analizi: Power analizi ve örnek genişliği; Etki büyüklüğü, GPOWER’a giriş; Tek grup karşılaştırma; iki ve çok sayıda bağımsız grup karşılaştırma; Korelasyon analizi; Fisher exact ve McNemar test; Lojistik regresyon; Lineer regresyon; Etik kurulu raporu düzenleme; Makalede örneklem genişliği tanımlama.
 
Yaz Okulu Modül tarihleri
 
Grup 1 Modül 1 3- 8 Temmuz 2023
Modül 2 17-22 Temmuz 2023
Modül 3 31 Temmuz- 5 Ağustos 2023
Modül 4 14-21 Ağustos 2023
 
Grup 2 Modül 1 10-15 Temmuz 2023
Modül 2 24-29 Temmuz 2023
Modül 3 7-12 Ağustos 2023
Modül 4 21-26 Ağustos 2023
 
Yararlı olması dileğiyle,
 
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU