Türk Nöroloji Dergisi Eksik Sayılarını Arıyoruz!

23.06.2023
 
 
 
Türk Nöroloji Dergisi'nin ilk sayısından başlayarak tüm sayılarının dijitalize edilerek tıbbın ve bilimin hizmetine sunulması projesi kapsamında aşağıda verilen dergi sayılarına henüz ulaşılamamıştır. Elinizde bu dergilerin basılı örneği varsa Türk Nöroloji Derneği’ne göndermeniz veya doğrudan haber vermeniz projenin tamamlanması açısından çok önemlidir. Şimdiden teşekkür ediyoruz. TND YK.
 
TND EKSİK SAYILAR
 
1999 yılı Cilt 5 sayı 3
 
1999 yılı Cilt 5 sayı 4
 
2000 yılı Cilt 6 sayı 2
 
2000 yılı Cilt 6 sayı 3
 
2001 yılı Cilt 7 sayı 3
 
2001 yılı Cilt 7 sayı 4
 
2003 yılı Cilt 9 sayı 2
 
2003 yılı Cilt 9 sayı 4