Kamuoyuna Duyuru

8.07.2023
 
Değerli Meslektaşlarımız,
 
Türk Nöroşürirji Derneği'nin Dr. Suna Dilbaz için hazırlamış olduğu deklarasyonu bilgilerinize sunarız. Meslektaşımıza yapılan bu haksız, adaletsiz muameleyi kınıyor ve hekimlik mesleğine hakettiği itibarın gösterilmesi için kamuoyu oluşturulması çalışmalarının her platformda destekçisi olacağız. 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu