59. Türk Ulusal Nöroloji Kongresi Olgu sunumu yarışması

17.07.2023
 
 
59. Ulusal Nöroloji Kongresi Kapsamında Olgu sunumları için müstakil sözle bildiri oturumları
düzenlenecek ve en iyi 3 sunum için ödül takdim edilecektir. Eleyici kurul tarafından belirlenen
sunumların geniş metinleri arasından Türk Nöroloji Derneği Bilim Danışma Kurulu tarafından ödüle
layık bulunan sunumların seçimi gerçekleştirilecektir. Sizi en ilginç olgularınızı ulusal kongrede
paylaşmaya davet ediyoruz.
TND YK