Öğretim Üyesine Acil Nöbetine İptal

23.02.2016

Konu Hukuku Büromuzun girişimleri sonucu çözülmüştür. Değerli Üyemizin e-postası aşağıdaki bilgilerinize sunulmuştur.

 

Yargı Kararı (pdf)

 

 

Sayın Meslektaşlarım.
    
    Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Acil Servis Hekim açığını karşılamak amacıyla 27 Nisan 2015 tarihinde Üniversite Senatosunun çıkardığı bir yönerge ile Acil Tıp Anabilim Dalı mensubu olmayan öğretim üyelerine Acil Servis nöbeti konulmuştu.

    Bu uygulama öğretim üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve konu derhal idari yargıya taşınmıştı.

    İDARE MAHKEMESİ SENATO KARARINI İPTAL ETTİ.

    İptal gerekçesinde özetle aşağıdaki hususlar belirtilmiş;

1-      Sağlık hizmetinin niteliği gereği diğer kamu hizmetlerinden farklı olduğu, insan sağlığı sorununun ertelenemez ve ikame edilemez olduğu. Bu nedenlerle sunulan sağlık hizmetinin bilime dayalı ve hizmet kalitesinin çağın koşullarına uygun olması gerektiği,

2-      Acil Tıp konusunda eğitim almayan bir öğretim üyesinin acil tıp hizmeti vermesinin hasta sağlığı açısından telafisi imkansız sonuçlara yol açabileceği,

3-    Uzmanlık eğitimi içinde acil tıp uygulamaları bulunmayan branşlardaki bir uzman hekimin eğitim aldığı uzmanlık alanının uygulamasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği,

4-    Branş nöbeti (evden icap şeklinde veya hastanede) tutan uzman hekimlere bu nöbetlerin dışında ayrı bir nöbet tutturulamayacağı,

5-      Öğretim üyesinin asli işinin bilim üretmek ve eğitim olduğu, bu nöbetlerin öğretim üyesinin asli işlerini aksatacak nitelikte olduğu.


Acil Servis Nöbeti konusundaki idari yargı süreci TTB ve TTB Hukuk Bürosunun desteği ile yürütülmüştür. TTB'ne ve TBB Hukuk Bürosu Avukatlarına teşekkür ederiz.
    
    Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5949.html