Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

10.10.2023

Haftanın sorusu güncellenmiştir. 

Önceki haftanın cevabı:
Doğru cevap A şıkkıdır. Hastada asimetrik üst ekstremite tutuluşu, duyu sinirleri korunurken motor sinirlerin etkilenmiş olması, EMG’de iletim bloğu saptanması multifokal motor nöropatiyi düşündürmektedir. Gangliozid GM1 özellikle periferik motor sinir nod bölgesinde aksolemma üzerinde ve perinodal Schwann hücrelerinde bulunmaktadır. MMN hastalarının %40-60’ında bu yapıya karşı anti-GM1 IgM antikorları bulunur. GM1/galaktoserebrozid (GM1/GalC) kompleksi çalışırsa, antikor pozitifliği oranı %70’e ulaşır. Öte yandan, MMN hastalarının az bir kısmında anti-asialo-GM1, GD1A ve GM2 antikorlarına rastlanmaktadır.

 

Kaynak: Beadon K, Guimarães-Costa R, Léger JM. Multifocal motor neuropathy. Curr Opin Neurol. 2018 Oct;31(5):559-564. doi: 10.1097/WCO.0000000000000605.