Ulusal Kongrede Çocuk Nörolojisi: Serebral Palsi Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı

11.10.2023