Başağrısı Çalışma Grubu Spotify Podcast Duyurusu

9.11.2023
 
Değerli Nörolog Meslaktaşlarımız;
 
Bundan sonra düzenli olarak her Salı günü Prof. Dr. Betül Baykan ve Doç. Dr. Emel Oğuz Akarsu moderatörlüğünde 3 dakikalık Spotify podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Bu podcastlerde yakın zamanda yayınlanan bir literatür seçilecek ve moderatörlerimizce en önemli noktaları 3 dakikalık bir oturumda tartışılacaktır. 
 
Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. Necdet Karlı
Başağrısı Çalışma Grubu Mdoeratörü