ALS / MNH İLE YAŞAYAN BİREYLERİN HAKLARI

2.05.2016
TÜRKİYE’DE ALS / MNH (*)  İLE YAŞAYAN BİREYLERİN VE BAKIM VERENLERİN YAŞAM
KALİTELERİNİN DÜNYADA KABUL GÖRMÜŞ SEVİYEDE OLMASI İÇİN AŞAĞIDAKİ HAKLARI

KABUL EDİYOR VE İMZALIYORUZ.

 

https://www.change.org/p/als-mnh-ile-ya%C5%9Fayan-ki%C5%9Filerin-haklari

 
 

* ALS - MNH (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı)

 
 

www.als.org.tr