Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

4.12.2023

Haftanın sorusu güncellenmiştir. 

Önceki Haftanın Cevabı:

Doğru cevap C şıkkıdır. Spinal kordun konjenital hastalığı olan diastematomiyelinin (ayrık kord sendromu) iki tipi formu vardır. Tip 1’de spinal kord kemikli bir septumla iki omurilik kanalına ayrılmıştır. Hastanın filmlerinde gösterilen Tip 2 diastematomiyeli ise arada sert bir orta hat septumu bulunmadan, tek bir dural kese içinde bulunan tek kanal, iki hemikorddan oluşur. Belirti ve bulguların şiddeti değişkendir. Sakral bölgede kutanöz kıllı yama ve şişlik, hafif atrofi veya bir veya her iki alt ekstremitede kuvvet kaybı ile birlikte yürüme bozukluğu, arefleksi, ilerleyici paraparezi, mesane veya bağırsak fonksiyon bozukluğu görülebilir.

Kaynaklar: 1. Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Part 3. Chapter 105. Disorders of Bones, Joints, Ligaments, and Meninges. Sayfa 1736-1765.; 2. Doi: 10.35100/eurorad/case.16958