Türk Nöroloji Derneği Sınavsız Yeterlik Belgesi için son başvuru tarihi: 28 Haziran 2024 tarihine uzatılmıştır. Başka Uzatma yapılmayacaktır.

31.05.2024
Sayın Türk Nöroloji Derneği Üyelerine,
 
Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu Yönergesi 2022 revizyonunda üyelerimizden yönergenin 12.5
maddesinde belirtilen kriterleri karşılayanların güncellemenin yürürlüğe girmesini (Haziran
2022) takiben 2 (iki) yıl içinde başvuruda bulunmaları durumunda sınav yapılmaksızın Türk
Nöroloji Yeterlik Belgesi sahibi olacakları belirtilmiştir. Yine aynı maddede önceden sınavla
veya sınavsız Türk Nöroloji Yeterlik belgesine sahip olanların sınavsız yeterlik belgesi için
başvuru yapabilecekleri bilgisi mevcuttur. Yönergeye Türk Nöroloji Derneği web sitesinden
ulaşmak mümkündür.
Konuya dikkatinizi çekmek ve durumun 28 Haziran 2024 tarihine kadar yapılacak başvurular için
geçerli olacağı bilgisini bir kez daha hatırlatmak ister çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu adına
Prof Dr Neşe Çelebisoy
 
Not: Başvuru için akademik özgeçminizi [email protected] adresine iletemeniz gerekmektedir. 
 
İlgili Yönetmelik maddesi: 
12.5. Sınavsız Yeterlik Belgesi:
12.5.1. Sınav yapılmaksızın yeterlik belgesi alınabilmesi için iki kriter sağlanmalıdır. 1-En az 5 (beş) yıl süre ile profesör, doçent, eğitim sorumlusu veya eğitim görevlisi olunması ve 2-Son 3 (üç) yıl içinde en az bir uluslararası dergi veya Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanmış “araştırma” yayınına sahip olunması. Yayın sahibi bir araştırma makalesinde “birinci isim” ve/veya “yazışma adresine sahip (“corresponding”) isim” olarak tanımlanmıştır. Bu koşulları sağlayan kişiler, bu güncellemenin yürürlüğe girmesini takiben 2 (iki) yıl içinde başvuruda bulundukları takdirde kendilerine Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulunca sınav yapılmaksızın Türk Nöroloji Yeterlik Belgesi verilir. Bu şekilde verilmiş Yeterlik Belgesinde, “Sınav yapılmaksızın verilmiştir” ibaresi yer alır.
12.5.2. Daha önceden sınavla veya sınavsız Türk Nöroloji Yeterlik belgesine sahip olanlar sınavsız yeterlik belgesi için başvuru yapabilir.
12.5.3. Sınavsız alınmış Türk Nöroloji Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır ve bir kereye mahsus olup bir daha sınavsız yenilenmez. Kişinin 5 (beş) yılın sonunda tekrar Türk Nöroloji Yeterlik Belgesi alabilmesi için Türk Nöroloji Yeterlik Sınavında başarılı olması gerekir.
12.5.4. Sınavsız yeterlik belgesi sürecinde yapılan itirazlar yeterlik yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. İtirazı STE/SMG komisyonu tarafından karara bağlanır.