Haftanın Sorusunda Geçen Haftanın Cevabı

12.12.2023

Doğru cevap E şıkkıdır. Hastanın klinik bulguları REM uyku davranış bozukluğu (RBD) ile uyumludur. Bazı ilaçlar RBD'yi tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Bunlar içinde en yaygın olanlar özellikle SSRI'lar, SNRI'lar ve trisiklik antidepresanlardır. Mirtazapin ve monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI'ler) de REM motor aktivitesini artırabilir, ancak bupropion’un RBD’ye neden olması beklenmez. İlaca bağlı RBD'nin tedavisi zor olabilir. Antidepresan ilacın kesilmesi veya bupropiona geçilmesi düşünülebilir, ancak hastanın iyileşmesi birkaç ay sürebilir. Ayrıca antidepresanın kesilmesi durumu daha da kötüleştirebilir. Her ne kadar bupropion depresif durumlara yardımcı olsa da majör bir anksiyolitik etkisi yoktur.

 

Kaynak: Malkani R. REM Sleep Behavior Disorder and Other REM Parasomnias. Continuum 2023;29(4): 1092-1116. doi: 10.1212/CON.0000000000001293