Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

16.12.2023
Türk Nöroloji Derneği 2023 - 2026 Yönetim Kurulu
 
Prof. Dr. Murat Terzi Başkan
Prof. Dr. İbrahim Öztura Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı Genel Sekreter 
Prof. Dr. İpek Midi Sayman
Prof. Dr. Saime Füsun Domaç Üye
Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Onur Keskin Üye