TND 2023 - 2026 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri

16.12.2023

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Murat Terzi Başkan
Prof. Dr. İbrahim Öztura Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı Genel Sekreter 
Prof. Dr. İpek Midi Sayman
Prof. Dr. Saime Füsun Domaç Üye
Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Onur Keskin Üye
 
Denetleme Kurulu
 
Prof. Dr. Özden Şener
Prof. Dr. Ali Akyol 
Prof. Dr. Haluk Gümüş