Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Raporu: TTB

29.07.2016
Sayı    :
UDEK/A-28
29.07.2016
Konu  :
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Raporu
 
 
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1100/2016 Sayılı 22.07.2016 Tarihli “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu” ile ilgili yazısına ve hazırlanan rapora aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.
Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri