Adli Muayene/Raporlamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve İstanbul Protokolü

10.08.2016
Değerli Meslektaşımız,
 
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partiler ve pek çok demokratik kitle örgütü gibi tarafımızca da kısa süre içinde lanetlenmiş  ve demokrasi isteği çok güçlü biçimde toplum tarafından dile getirilmiştir. Darbe girişimi sonrasında Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi askıya alınmış, Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Türkiye genelinde sayıları on binlerle ifade edilen tutuklama ve gözaltılar yaşanmaktadır.
Darbe girişiminde insan hayatını kurtarmak için olağanüstü çaba gösteren tüm hekimlerimize minnettarız.
Yaşanan süreçte gözaltına alınma, tutukluluk durumlarındaki muayene ve adli raporlamalar da hekimleri ayrıca yakından ilgilendirmektedir. Tüm gözaltı giriş, çıkış, yer değiştirme amacıyla yapılan sağlık kontrolü muayenelerine katılan hekimlerimize hatırlatmak isteriz ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin askıya alınmış olması, hekimlerin gözaltı süreçlerinde olan veya cezaevinde tutulanların tüm tıbbi muayenelerini İstanbul Protokolü ilkelerine uygun yapmaları zorunluluğunu değiştirmemektedir. Türkiye’de gözaltında ya da cezaevinde olanların tıbbi muayeneleri için var olan yasa, genelge ve yönetmeliklerin büyük bir oranda İstanbul Protokolü ilkeleri ile uyumlu olduğu unutulmamalıdır.
İstanbul Protokolünün,
— Tüm gözaltı giriş, çıkış, yer değiştirme amacıyla yapılan sağlık kontrolü muayeneleri
— Tutuklu/hükümlü muayeneleri
— Bireysel başvurular ve özgürlüğünden alıkonulan diğer tüm kişilerin değerlendirilmesi
— İnsan hakları ihlallerinin araştırılması, soruşturulması, belgelenmesi gibi birçok durumda
hukuk ve sağlık emekçileri tarafından kullanılması gerekmektedir.
 
Tüm hekimlerimizden meslek yaşamlarının her alanında olduğu gibi adli raporlama süreçlerinde de etik ilkelere, hekimlik yeminine bağlı kalmaları; bu süreçte yaşayacakları sorunlar için hukuk büromuz ve bizimle 0530 566 75 75 numarasından her zaman iletişimde olmalarını tüm dayanışma duygularımızla bildiriyoruz.
Not: Hekimlerimize yol göstermesi amacıyla Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonunun hazırlamış olduğu İstanbul Protokolü kitapçığını ve mevzuat uzantılarını ekte iletiyoruz.
Kitapçığı indirmek için tıklayınız.
 
ANKARA TABİP ODASI
ANKARA TABİP ODASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
 
-İstanbul Protokolü ve adli muayene/raporlamada dikkat edilmesi gereken konular: http://www.ato.org.tr/news/show/40
-Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar:
-İstanbul Protokolü Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür CAN: http://www.izmirtabip.org.tr/L/TR/mid/396/hcid/5/hid/168/Istanbul_Protokolu.htm
-Adli muayene ve raporlama süreçlerinde hekimlik değerlerinden taviz verilemez: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/adli-6227.html
-Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=95&itemid=35
-Cenevre Bildirgesi Mesleki Bağlılık Yemini (s.15): http://www.ttb.org.tr/kutuphane/belgeler2009.pdf