Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Toplantısı: TTB-UDEK

17.09.2016
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1342/2016 Sayılı 09.09.2016 Tarihli “Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Toplantısı” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.
 
Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri
 
Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0032.pdf