52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Ana Tema Vasküler Nöroloji

28.09.2016

Türk Nöroloji Ailesi’nin Değerli Üyeleri, 

Nöroloji sadece bilim alanında değil, sosyal ve yaşam alanlarında da etkili olarak,  bütün dünyada gelişmeye devam etmektedir.Ülkemizde de nöroloji, yüzyılın bilim dalı olarak giderek daha fazla ilgi görmekte ve daha fazla etkide bulunmaktadır. Alanımızdaki gelişmeleri yakından izlemek ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı hedefleyen ulusal kongrelerimiz her yıl artan coşkuyla ve güçle gerçekleştirilmektedir. Bu yıl Ulusal Nöroloji Kongremiz, 25 Kasım-1 Aralık 2016 tarihleri arasında, Antalya'da  Susesi Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.  

Ulusal kongremiz hem bilimsel paylaşımın üst düzeyde gerçekleşebilmesini, hem de nöroloji ailesinin daha da yakınlaşacağı sosyal paylaşımların yapılabilmesini amaçlayan bilimsel ve sosyal platform sağlamayı amaçlamaktadır. Bilimsel program bu yıl da genel nörolojik yaklaşımlar yanısıra, özelleşmiş alanlara da ayrıntılı bir bakış sağlayabilecektir. 

Kongre ana teması serebrovasküler hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini içeren “VASKÜLER NÖROLOJİ” olarak belirlenmiştir. Serebrovasküler hastalıklar bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de artmaktadır. Ciddi bir halk sağlığı problemi olarak da değerlendirilmesi gereken bu alanda Türk Nöroloji Derneğinin ilgili Çalışma Grupları (Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu, Nörolojik Yoğun Bakım Çalışma Grubu, Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu ve Nörosonoloji Çalışma Grubu) etkin bir işbirliği ile konuya bütüncül bir yaklaşım sağlayacaklardır. Tanı ve tedavi olanakları hızla gelişen bu alanda hızlı tanı ve etkin trombolitik ve girişimsel tedavilerin ülkemizde daha fazla ulaşılır olabilmesinin yolları da aranacak ve bu konuda yasal düzenlemeler de ilgili birimlerle gözden geçirilecektir.

Ana Tema dışında da oldukça geniş bir yelpazeye sahip bilimsel içerik her alanın sorumlusu bilimsel çalışma grupları tarafından düzenlenmiş olup, toplam 26 yarım gün, 5 tam gün kurslar ve diğer kongre oturum programları ile yürütülecektir. Katılımcıların istedikleri kredili oturuma katılabilmeleri için kursların kontenjanlarla sınırlı olması nedeniyle ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yurtdışından yabancı konuşmacılar ve yurtdışında yaşayan nörolog konuşmacılarımız da kongre programında yer alacak ve bilgilerini bizlerle paylaşacaklardır. Bölgemizde nörolojik sorunların komşu ülke temsilcileri ile paylaşıldığı ve gözden geçirildiği “In The Region” oturumunda bu yıl “Göç ve Nörolojik Hastalıklar” konusu ele alınacaktır. Sözel ve poster sunumları çalışma guruplarının önereceği  ve TND tarafından atanacak  jüriler tarafından değerlendirilecek ve özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel çaba ve ürünlerinin en iyi şekilde sunulması sağlanacaktır.

Nöroloji eğitim ve hizmet alanında herzaman yanımızda olan hemşire arkadaşlarımız için bu yıl da nöroloji hemşirelerine yönelik birbuçuk günlük bir kurs düzenlenecektir. 

Mesleğimizin karşı karşıya olduğu sorunlar bireysel ve topluca ele alınmak üzere özel bir çalıştayda paylaşılacaktır.  Özellikle mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar ve özel sağlık kuruluşları da olmak üzere nörolojinin farklı alanlarında çalışan nörologlar  deneyimlerini, sorunlarını aktarabilecekler ve hukuksal destek de dahil olmak üzere çözüm önerileri birlikte tartışılacaktır.  Kongre boyunca bu konularda soru ve dileklerin toplanıp çalıştay öncesinde moderatörlere iletilmesi sağlanacaktır.  

Her zaman heyecanla beklenen “Nöronlar Yarışıyor” programı 27 Kasım akşamı yine sürprizlerle dolu bir programla karşımıza çıkacak, bilimsellik, eğlence ve hoşgörüyü birlikte yaşayacağız. Geleneksel gala yemeğinde de yine sosyal paylaşımlarımız, ödüllerimiz eksik olmayacaktır. 

Kongremizde geleceğimizi oluşturan tıp öğrencilerine nörolojinin geleceğine ilişkin deneme yarışmalarının da ödülleri verilecektir. Yıl boyunca düzenlenen diğer yarışmaların kazananları da kongrede ilan edilecektir.

Türk Tabipleri Birliği ve EAN tarafından kredilendirilecek olan kongre 12. Nöroloji Yeterlik Sınavı'na da ev sahipliği yapacaktır. Bu yıl da kongreye bildiri ile katılacak belli sayıda katılımcıya Türk Nöroloji Derneğince kongre kayıt, ulaşım ve konaklama desteğinin verilmesi planlanmaktadır.

Kongremizin nöroloji ailesi için yararlı, aktif ve dostça geçmesini diliyoruz, görüşmek üzere... 

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Derneği Başkanı,

Kongre Düzenleme ve Bilimsel Kurulu Adına

Detaylı bilgi için lütfen kongre web sayfasını ziyaret ediniz.