Neuro-Opthalmology Dergisi

6.10.2016

“Neuro-Opthalmology” dergisi yardımcı editörlüğüne önceki yardımcı editör Prof Dr Pınar Aydın önerisi ile Prof Dr Neşe Çelebisoy getirilmiştir. Nöro-oftalmolojide perimetri, görüntüleme, elektrofizyoloji gibi tanısal metodlar, görme yolları ve hastalıkları, oküler motor sistem, pupilla, orbital patolojiler ve migren gibi nöro-oftalmolojik bulgularla giden hastalıklar ile ilişkili özgün yazıların yer aldığı dergi için çalışmalarınız değerlendirilmek üzere beklenmektedir.