2015 Yılı Ankara Aylık Nöroloji Eğitim Toplantıları: 30 Nisan 2015

24.04.2015
Ankara Aylık Nöroloji Eğitim Toplantısı Programı
SB Ankara Numune EAHastanesi Toplantı Salonu
30 Nisan 2015, Perşembe
 
18.30 Konferans Meslek Hastalıklarının Önemi
Prof. Dr. İbrahim Akkurt
Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Akay Hastanesi, TTB
 
18.50 Olgu Sunumları
 1. MGUS ve DADS Birlikteliği
  Sunan : Dr. Mehmet İlker YÖN
  Tartışmacı: Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş
  SB Ankara EA Hastanesi Nöroloji Kliniği
 2. Bir serebellar ataksi vakası
  Sunan: Dr. Serhat V. Okar
  Tartışmacı: Dr. Çağrı Temuçin
  Hacettepe ÜTF Nöroloji AD
 3. Guillain- Barré sendromu tanısıyla sevkedilen bir paraparezi olgusu
  Sunan: Dr. Andaç Topkan
  Tartışmacı: Dr. Esra Eruyar
  SB Numune EA Hastanesi Nöroloji Kliniği