TTB UDEK Genel Kurul Daveti

18.11.2016

Sayı    :

UDEK/A-36

15.11.2016

Konu  :

UDEK Genel Kurul

 

 

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 37. (Seçimsiz) Genel Kurulu 03 Aralık 2016 Cumartesi günü aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

TTB-UDEK Genel Kurullarında uzmanlık alanınızı temsil eden üyelerinizin Genel Kurula katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Tunçalp Demir

Prof. Dr. Raşit Tükel

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Başkanı

Türk Tabipleri Birliği 

Merkez Konseyi Başkanı                 

                       

Genel Kurul Tarihi            : 03 Aralık 2016 (Cumartesi)

Genel Kurul Saati  : 10.00-15.00

Genel Kurul Yeri    : Türk Tabipleri Birliği 

Merkez Konseyi Yerleşkesi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- ANKARA

TTB- UDEK Genel Kurulu Gündemi (03 Aralık 2016)

1-Açılış ve Divan Başkanlığının Seçimi

2-TTB-Merkez Konseyi Başkanının Konuşması

3-TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

4-TTB-UDEK Yürütme Kurulunun 2015-2016 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

5-TTB-UDEK Bilançosunun Sunumu

6-ATUB (UEMS) ile İlişkiler Hakkında Bilgilendirme

7-Yeni dernek üyelik başvuruları değerlendirilmesi 

8-Bazı karar önerilerinin sunumu ve oylanması

9-Dilek ve Temenniler