Konu: SUT Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ve Nöroloji Alanında Yer Alan Uygulamalarda Kısıtlamalar İle İlgili Olarak SGK İle Sürdürülen Süreç Hakkında.

30.01.2017

Değerli Üyemiz,

Ülkemizde nöroloji uzmanı olarak çalışan hekimler  nörolojik hastalıklar alanında  ülkemizde en iyi şekilde koruma, tanı ve tedavisi  hizmeti vermekte ve sahada çalışarak sağlık hizmeti yürüten, akademik ve araştırma alanında çalışan her basamaktan nöroloji uzmanları ile özverili bir hizmet yürütülmektedir.

Hekimlerin geri ödeme sistemlerini düzenleyen SUT düzenlemeleri alanların yetkinlikleri ile yapmış oldukları işlemler üzerinden yürütülmektedir. Bu kapsamda son SUT düzenlemeleri Nöroloji Uzmanlarının eğitimleri süresince aldıkları ve yetkin olduklarını kanıtlamaları ile “Nöroloji Uzmanı” olmaya hak kazandıkları alanlarda kısıtlamalar getirmiştir. Bu durum bir bütün olarak, nörolojik hastanın değerlendirilmesi, doğru tanı ve tedavi ile başarılı yaklaşımı gerektiren ciddi bir zaman ve çaba gerektiren süreçte nöroloji uzmanlarının haksızlığa uğramasına neden olmaktadır.

Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe  giren yeni  SUT uygulaması ile daha önce SUT da yer alan nöroloji uzmanlarının işleyebildiği ek işlem uygulamaları ortadan kaldırılmış ve oldukça uzun zaman ve özel çaba gerektiren (genellikle yaşlı, kronik multipl hastalık ve fonksiyon kaybı ile değerlendirilen) nöroloji hastalarının muayenelerinden kısıtlı bir puan alınmaktadır.

Diğer branşlara göre daha fazla zaman ayrılması gereken bu alanda başta, nörolojik muayene için ayrılan 21 puanın olması gereken değerlere yükseltilmesi olmak üzere, ekde yer alan ve hekimlik uygulamaları temel alınarak yapılan ve aslında tümü SUT’inde karşılığını alması gereken öneri listemiz yer almaktadır. Bu liste ilgili alanların uzmanlarınca özenle  hazırlanmıştır. Listenin hazırlanmasında hem ülke gerçekleri hem de hekim beklentileri dengede tutulmaya çalışılmıştır.  Diğer uzmanlık alanları başta muayene olmak üzere pekçok ek girişim işlemi ile geri ödemelerinde branşımıza göre açıkça avantajlı duruma geçmiştir. Yeni SUT uygulaması ile aşağıda yer alan uygulama değişiklikleri nöroloji uzmanlarının ciddi hak kaybına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Öncelikli olarak, aşağıda belirtilen ve nörolojnin asıl uygulamalarından olduğu halde, nöroloji alanında kısıtlama getirilen maddelerin acilen tekrar uygulamaya konulması ve ek listede belirtilen ve nöroloji alanının temel uygulamalarını ve çağın bilimsel uygulamalarına ulaşmada kaçınılmaz uygulama prosedürlerinin tekrar bir komisyonla değerlendirilmesini talep etmiş bulunmaktayız.

Adale testi (SUT kodu 701.580 ) (5 puan) ;    Nöroloji, FTR , ortopedi geri ödeme alıyordu. Yeni uygulama ile sadece FTR puan alabilmektedir.

Denge koordinasyon testleri ( SUT kodu 701.610)  (5 puan) Nöroloji, FTR, ortopedi geri ödeme alıyordu. Yeni uygulama ile sadece FTR puan alabilmektedir.

Duyu algı motor testi (SUT kodu 701.620) (5 puan)  Nöroloji, FTR, ortopedi geri ödeme alıyordu. Yeni uygulama ile sadece FTR puan alabilmektedir.

Günlük yaşam aktiviteleri testi ( SUT kodu 701.660 ) (20 puan) Nöroloji, FTR, ortopedi geri ödeme alıyordu. Yeni uygulama ile sadece FTR puan alabilmektedir.

Bu uygulamalar toplamda, bir nöroloji uzmanının günlük pratiği içinde yapmış olduğu işlemlerin geri ödemesini alamamasına, hastane ortalamalarının altına düşmesi ile daha da belirgin hak kaybına neden olmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan ve temelde üretime göre ödeme esasına dayalı olan geri ödeme sisteminin nöroloji alanındaki işlemleri gözardı etmeden düzenlenmesini Türk Nöroloji Derneği olarak talep etmiş bulunuyoruz ve gereğinin yapılması için SGK Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürmektedir. Sürecin başlangıcından beri hatta bu uygulamalardan çok önceki yıllarda da bir çok kere SGK kurumu bu konuda bilgilendirilmiş ve gerekli taleplerde bulunulmuştur. TTB Hekimlik uygulamları listesinde yer alan nöroloji uygulamalarının ne yazık ki çoğunluğu SUT listesine dahil edilmemiştir.

Süreç başlangıcında FTR Derneğinin yukarıdaki maddeleri sadece FTR altında uygulanması talebi ile başlayan hukuki süreçde,  mahkeme bu konuda, yani SUT uygulamaları konusunda karar vermeyeceklerini, bu belirlemeyi uzmanlık derneklerinin müfredatı ve yetkinlik alanları ile belirleyecek mercinin Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ve TUK olduğunu belirtilmiştir. Aynı süreci TUK nezdinde de sürdüren derneğimiz konu ile ilgili gelişmeleri yakından izlemekte ve gereken müdahaleleri yapmaktadır.  

Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Adına

EK LİSTE.