SGK BAŞKANLIĞINDA NÖROLOJİ ALANINDA SGK - SUT PROBLEMLERİNE YÖNELİK TOPLANTI

1.03.2017
Değerli Üyemiz,
 
Nöroloji alanında yaşanan SGK ve SUT uygulamaları ile ilgili problemleri değerlendirmek ve çözüm sağlamak üzere 28. Şubat 2017 tarihinde SGK Başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. 
 
Üyelerimizden gelen talepler ve YK'nın saptadığı problemler aşağıdaki şekilde gözden geçirildi ve Sağlık Bakanlığından alınacak görüş sonrası Nisan ortalarında yapılacak SUT toplantısında kesinleştirileceği ifade edildi.
 
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu 
 
 
SGK TOPLANTISI KONULARI (28. 02. 2017)
 
1.       Sağlık bakanlığınca 1 gün önceki toplantıda konuşulan Ek2b kodlarının yeniden Nörologlar tarafından girilebilmesine dair kararın kabulü.
2.       703.060 kodlu uyku aktivasyonlu EEG için 1 saat, 3 saat ve 24 saat alt gruplara ayrılması konusu değerlendirilecek.
3.       EMG için özellikli işlemler eklenecek (diafragma EMG, anal sf EMG vs).
4.       TCD, karotis ve VA doppler USG Nörologlar tarafından yapıldığında ödenmesine dair görüş sorulacak.
5.       Nörolojik YB talepleri için, genel YB düzenlemeleri yapılacağı ifade edildi.
6.       İnme ünitesi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı üniteleri tanımladığında yeni düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.
7.       YB uygulamalarında BAEP, SEP nörolojide tanımlı değil, düzeltilmesi .
8.       İnmede iv trombolitik tedavi için 300 puan olması kararı.
9.       İntraoperatif nöromonitorizasyon (SEP; MEP; BAEP) 4000 puan (2300 TL) olarak belirlenmiş. Alt gruplara ayrılması önerildi (bürokrasi engeli?), görüş olarak iletilmesi talep edildi (Rapor şartı ve Nörolog olması şartı getirildi, teknisyen şartı çıkarılmış). 
10.   İntraarteriel  tromboliz başlığı yok. 
11.   Yetişkin Nörologlarının çocuk hasta bakması ve reçete yazması konusunda sorun olmadığı ifade edildi.
12.   Botox uygulaması paket içinde olduğundan günübirlik yatış yapılıyor, paket dışına çıkarılması talep edildi ancak hastane eczanesinden alınabildiği için yatış gerektiği vurgulandı. İlaç raporu süresinin 1 yıla uzatılması talep edildi.
13.   Yeni oral antikoagülanların Nörologlar tarafından reçete edilebilmesi (raporda kardiyolog şartının kaldırılması) ve Coumadin kullanım şartının kaldırılması talep edildi. Yeniden değerlendirileceği sözü verildi.
14.   Statinlerin inmede kullanımında nörologlara kısıtlama getirilmemesi  talep edildi; yeniden değerlendirileceği, bilimsel düzeyde oluğunda ödenebilmesi konusunda görüş alınacağı söylendi.
15.   MS’te kullanılan ajanlarda EDSS 2.5-6 sınırı kaldırılması talep edildi. Değerlendirilmesi için bilimsel dayanak ve alternatif öneri alınması için görüş sorulacağı  ifade edildi.
16.   Natalizumab’ın JCV +’liği durumunda da ödenebilmesi talep edildi. Görüş sorulacak.
17.   IVIG için, Nörolojik hastalıklarda ilgili uzman ibaresi ile birlikte nörolog eklenmesi talep edildi.
18.   702.760 ve 702.770 kodlu nöropsikolojik testler SUT’ta ödenecek
 
19.   Klinik nörofizyoloji SUT Ek2a’da tanımlanması talebi konusunda Sağlık Bakanlığı görüşü alınacağı ifade edildi. 
 
 
Toplantıya Nöroloji komisyonu olarak; Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Kubilay Varlı, Prof. Dr. Serpil Bulut, Doç. Dr. Muhteşem Gedizlioğlu, Prof. Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş, Uzm. Dr. Erdem Gürkaş, Uzman Dr. Semra Mungan, Uzman Dr. Oğuzhan Kurşun, Uzm. Dr. İbrahim Kutluer, Uzman Dr. Havva Özlem Dede
SGK Komisyonu olarak SGK Başkanı, İlaç Eczacılık Dairesinden temsilciler, SUT sekreteryası ile zengin bir katılım sağlandı. 
 
Not: Haziran ayında Maliye Bakanlığı ile görüşüleceği bilgisi alınmıştır.