AKUT İNMEDE IV TROMBOLİZ KURSU, KONYA

5.04.2017

Değerli meslektaşlarım,

               Türk Nöroloji Derneği Nöroyoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu'nun Konya Dedeman Otel’de gerçekleştireceği 7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu hemen öncesinde çalışma grubumuz tarafından 20 Ekim 2017 günü iki yarım günlük “İntravenöz Tromboliz Kursu” düzenlenecektir. Bu kursun eğitim programı aşağıda belirtilmiştir.

               Bu kursta akut inme olgularında intravenöz trombolitik tedavi kullanımına dair gündelik yaşamda karşılaşılan problemler olgular temelinde uzman hocalarımızla doğrudan interaktif şekilde tartışılabilecektir. “NIH inme ölçeği uygulama”, “akut inmede kontrastsız CT okuma” ve intravenöz trombolitik tedavi uygulamasının her yönüyle detaylı olarak ele alınacağı bu kurslara katılım doğası gereği kısıtlı sayıda olacaktır. Bu yüzden gecikmeden kaydınızı yaptırınız.

               Kurs Türk Nöroloji Derneği’nin sertifikalı bir aktivitesidir.

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu Moderatörü

 

AKUT İNMEDE IV TROMBOLİZ KURSU

20 Ekim 2017, Dedeman Otel, Konya

Kurs 1 (9:00-12:30)

Kurs Moderatörü: M.A.Topcuoglu

9:00-9:20             Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve literatür özeti (Dilek Necioğlu-Örken)

9:20-9:40             Trombolitik tedavide hastane içi sistem organizasyonu ve metrikler (Ufuk Can)

9:40-10:00          İlaç hazırlama, IV tPA öncesi ve sonrası bakım (Vesile Öztürk)

10:00-10:45        NIH İnme Ölçeği (Hadiye Şirin)

10:45-11.00        Kahve arası

11:00-11:30        Bilgisayarlı tomografi eğitimi (Talip Asil)

11:30-12.30        Vakalar ile trombolitik uygulaması: Sorunlar ve çözümler

Moderatör:  B. Nazlıel, M.A.Topcuoglu

Kurs 2 (14:00-17:30)

Kurs Moderatörü: E. M. Arsava

14:00-14:20        Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve literatür özeti (Zülfikar Arlıer)

14:20-14:40        Trombolitik tedavide hastane içi sistem organizasyonu ve metrikler (Yakup Krespi)

14:40-15:00        İlaç hazırlama, IV tPA öncesi ve sonrası bakım (Semih Giray)

15:00-15:45        NIH inme ölçeği (Nazire Afşar)

15:45-16.00        Kahve arası

16.00-16:30        Bilgisayarlı tomografi eğitimi (Dilaver Kaya)

16.30-17.30        Vakalar ile trombolitik uygulaması: Sorunlar ve çözümler

Moderatör: C.T. Işıkay, E.M. Arsava