Okay Sarıbaş Anma Toplantısı, Ankara

5.04.2017

Sayın meslektaşlarım,

Türk nöroloji dünyasında inme ve nörovasküler hastalıklar konusundaki emeği büyük olan hocamız Prof. Dr. Okay Sarıbaş’ı 5 Mart 2017 günü kaybettik. Hocamız için 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi’nde bir anma toplantısı yapacağız. Bu toplantının içeriği aşağıda verilmiştir. Biz dostları ve öğrencileri Okay hoca’yı anma toplantısında siz dostları ve öğrencileri ile buluşmak istiyoruz. Saygılarımızla.

Hacettepe Nöroloji adına

Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu

 

Okay Sarıbaş Anma Toplantısı:

Nörovasküler Hastalıklar

13 Mayıs 2017 Hacettepe Kırmızı Salon

12:00-13:00      Fuaye karşılama

13:00-14:30      Okay Sarıbaş Hoca’nın anısına oturumu

Sunucu: Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan

Konuşmacılar:

Aile üyeleri

Prof. Dr. Kaynak Selekler

Prof. Dr. Abdurahman Ciğer

Prof. Dr. Şükrü Çağlar

Prof. Dr. Çağrı Temuçin

Prof. Dr. Ersin Tan

 

14:30-15:00      Kahve arası

 

15:00-17:00      Okay Sarıbaş İnme ve nörovasküler hastalıklar konferansları

Oturum başkanı: Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Hamid Ziya Gökalp

Prof. Dr. Talat Kiriş: “Dural AVF”

Prof. Dr. Şükrü Çağlar: “Karotis endarterektomi”

Prof. Dr. Tülay Kansu: “İskemik göz hastalıkları”

Prof. Dr. Ethem Murat Arsava: “Varfarin: Yüz yıllık hükümranlık sona mı eriyor?”

Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu: “Anjio ve vaskülit”