“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet” Çalıştayı: TTB

6.04.2017
Sayı     :
UDEK/A-53
05.04.2017
Konu  :
“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet” Çalıştayı
 
 
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 377/2017 Sayılı 07.03.2017 Tarihli Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.
Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri