ÖNEMLİ VE ACİL: Türkiye Yoğun Bakım Süreçleri

4.05.2017

Değerli Üyemiz,

27 Mart 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen ve derneğimizin de davet edildiği "Yoğun Bakımın Yeniden Dizaynı" çalıştayına Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu ve Dr. Hadiye Şirin ve Dr. Ethem Murat Arsava Derneğimizi temsilen  katılmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar ve bu kararlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na iletilen Türk Nöroloji Derneği'nin görüşünü ek’te bulabilirsiniz.

Bu toplantı bağlamında NYB'lerin genel yoğun bakımlardan farklı bir kavram olduğu konusundaki görüşlerimizi Sağlık Bakanlığı'na farklı kanallardan sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Bu kanallardan bir tanesinde sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacımız var.

Bildiğiniz üzere TUK uzun bir süredir müfredat ve eğitimler ile ilgili olarak standardizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Müfredat bağlamında Yoğun Bakım ve Nöroloji alanındaki hocalarımızı NYB'ler ile ilgili mesajlarımızı tekrar tekrar iletiyorlar. Ancak TUK son olarak eğitim verecek kurumların standardizasyonu ile ilgili olarak da bir taslak hazırladı ve bunu web safyasında yayınladı (http://www.tuk.saglik.gov.tr/; 22 Mart 2017 tarihli duyuru; ekte göreceğiniz excel dosyası). Bu noktada taslak ile ilgili olarak önerilerin kendilerine [email protected] adresinden e-posta olarak iletilmesini istiyorlar. Nöroloji ile ilgili olarak eğitim kurumu standartları excel dosyasının 584-588. satırları arasında listelenmiştir. Bu satırlarda göreceğiniz üzere kurumda sadece bir genel yoğun bakım olması kriteri öneriliyor; biz net bir şekilde bu kriterlere nörolojik yoğun bakımın da eklenmesi noktasındaki hassasiyetimizi iletmeliyiz. Bu noktada ekte bulunan form23 adlı belgeyi doldurarak [email protected] adresine iletmenizi istiyoruz.

Ne kadar çok öneri giderse o kadar güçlü oluruz. Lütfen zaman ayırıp bu formu doldurup TUK'a iletiniz. Türk Nöroloji Derneği'nin görüşleri Bakanlığa verilen metinde (Nöroyoğun Metin Son dökümanı) özetlenmiştir. Bu metni baz alarak, Nörolojik Yoğun Bakım'ın nöroloji eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğu noktasını tekrar tekrar vurgulayarak, kendi görüşleriniz ve kelimeleriniz ile form23 doldurmanız Nöroloji camiası için çok büyük önem taşımaktadır; bu müdahaleleri zamanında yapmaz isek maalesef sadece bizim için değil bizden sonraki nesiller için geri dönülmez süreçlere yol açmaktadır.

Türk Nöroloji Derneği

Form23 

Eğitim Standartları 

Alınan Kararlar

Rapor