Türk Nöroloji Derneği 25 Yaşında

14.05.2017

Türk Nöroloji Derneğinin Değerli Üyeleri,

Bugün gururla 25. Yılına ulaştığımız Türk Nöroloji Derneği, nörolojinin ülkemizde tanınması, geliştirilmesi, nörolojinin her alanında dünyadaki yerini alabilmesi için adanmış bir fedakarlıkla ve büyük bir nöroloji aşkı ile eğitim, araştırma ve hizmet- uygulama alanlarında bizlere öncülük etmiş büyük hocalarımız, öncülerimiz sayesinde bulunduğu düzeye ulaşmıştır. Yakın bir tarihte aramızdan ayrılmış olan ama kalbimizde hep yaşayacak olan sevgili hocamız Prof. Dr. Okay Sarıbaş nörolojiye özellikle de nörolojinin en zor alanlarından olan serebrovasküler hastalıklar alanına çok değerli katkılar yapmış, bu hastalığın toplumsal önemine hep dikkat çekmiş, pek çoğumuza bu alanı sevdirmiş, hepimizin rol modeli olmuş bir büyüğümüzdür. Serebrovasküler hastalıklar alanında eski umutsuz, çaresiz günlerimizden başarılı tedavi modalitelerine ulaşmada yer alan önemli basamaklarda elbette hocamızın ve oluşturduğu ekiplerin katkısı unutulmayacaktır. 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu adına hocamıza sonsuz minnet, şükran ve saygılarımızı sunuyor, hocamız adına düzenlenmiş bu özel ve çok anlamlı toplantının düzenleyicilerine teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği Başkanı