Saldırıya ve hakarete uğrayan Dr. Nevroz Ünlü’nün şikayetçi olduğu davanın kararına ilişkin bilgi notu

14.06.2017

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu   : Saldırıya ve hakarete uğrayan Dr. Nevroz Ünlü’nün şikayetçi olduğu davanın kararına ilişkin bilgi sunulmasıdır.

 

30 haftalık hamile iken Dr. Nevroz Ünlü’ye saldıran hakkında kamu görevi nedeniyle kasten yaralama, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından kamu davası açılmıştı.

 

Dr. Nevroz Ünlü ve Türk Nöroloji Derneği adına takip ettiğimiz dosyada Mahkeme 14 Ocak 2016 günü mahkumiyet kararı vermişti. Yargıtay cezaların hesaplanmasında Mahkemenin hataya düştüğü sonucuna ulaşmış, ceza süreleri bakımından kararı bozmuştu.

 

Bozma kararı üzerine verilen yeni kararda sanık kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmış, cezanın ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

 

Sanık ayrıca kamu görevlisine hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile de cezalandırılmış, bu cezanın geri bırakılmasına karar verilmiştir. Dosya sanık tarafından tekrar temyiz edilmiştir.

 

Bilginize sunulur. Saygılarımla.

                                                                                                            Av. Kürşat Bafra

 

Ek.