Dr. Ersin Aslan’ın Ölüm Yıldönümü Eylem Planı, TTB-UDEK

10.04.2015

Dr. Ersin Arslan’ın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin üzerinden üç yıl geçti. Dr. Arslan’ın kaybından hemen sonra Sağlık Bakanlığı tarafından şiddete yönelik bir takım tedbirler ilan edilmişti. Ne yazık ki bu tedbirlerin bir işe yaramadığını, sağlık çalışanları olarak her yıl on binin üzerinde şiddete maruz kaldığımızı biliyoruz. Sağlık alanında yaşanan şiddetin sıradanlaşmasına, hayatımızın bir parçası haline gelmesine izin vermemek, kamuoyu ve yetkilileri bu konuda bir kez daha uyarmak için Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümünde gerçekleştirilmek üzere bir dizi eylem planlanmıştır.

Konu ile ilgili Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 573/2015 Sayılı 07.04.2015 Tarihli yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0049.pdf