Nöroloji SUT Uygulamaları

8.08.2017

Değerli Üyemiz,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin uzmanlık alanımızda hizmet, eğitim ve araştırma faaliyetlerini derneğimizin bütün olanakları ile destekleme faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.  Bir uzmanlık derneği olarak elbette ki üyelerimizin özlük haklarını korumak, geliştirmek önceliğimizdir. Performans sisteminin getirmiş olduğu negatif etkiler ne yazık ki diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi, alanımızı da etkilemektedir. Geçtiğimiz dönem Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren SUT uygulamalarında “nöroloji işlem puanlarında” yapılan kesintiler ile ilgili olarak derneğimiz SGK, Sağlık Bakanlığı ve TUK nezdinde gerekli girişimleri hem yazılı hem sözlü yerine getirmiş, camiadan uzman arkadaşlarımızın da davet edildiği SGK-SUT toplantılarında taleplerimiz ayrıntıları ile dile getirilmiş ve var olan uygulamalara ek işlemler de eklenmiştir. SGK komisyonunda olumlu olarak değerlendirilen raporumuz ve istemlerimiz yeni alınan bir mahkeme kararı gereği Tıpta Uzmanlık Kurulu’na (TUK) ile mütalaa edilmek üzere gönderilmiş ve TUK ile derneğimiz arasında süren görüşmeler neticesinde önceki dönem ve yeni ek uygulama puanları onaylanmıştır. Bu aşamadan sonra Maliye Bakanlığı onayı bekleneceği bildirilmiş ve son aşama olan tekrar SGK Genel Müdürlüğünce SUT uygulamaları için onay aşamasına girilmiştir. Bu hafta itibari ile alınan haberde ise SUT uygulamaları ve SGK Genel Müdürlüğünde gerçekleşen görev değişikliği nedeniyle son onay aşamasının beklendiği bilinmektedir. Bu konuda çalışma yaptığımız daire başkanımızın Genel Müdür olmuş olması sürecin aynı şekilde olumlu devam edeceğini düşündürmektedir.  Bu sürece parlamentoda yer alan meslektaşlarımız da aktif destek vermektedir.

Değerli üyelerimiz, hepimizi ilgilendiren ve aynı zamanda mesleğin değeri ve onurunu da yansıtan özlük haklarımız hem üyelerimizin tek tek yaşadıkları problemleri hukuki olarak izlenmesi, hem de genel uygulamalar anlamında hukuk büromuzla ve ilgili komisyonlarımızca aktif olarak izlenmekte ve gereği gecikmeden yapılmaktadır. Sizlerin katkı ve destekleri her zaman çok değerlidir. Zaman zaman sahadan arkadaşlarımız bu çalışmalara aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Asistanlarımızın görüş ve önerilerini dile getirmek ve nörolojinin enerjisini daima yüksek tutmak için derneğimiz bünyesinde “Genç Nörologlar Çalışma Grubu ”muz mevcuttur. İstekli genç arkadaşlarımızın bu grup içinde çalışmaları bizi çok mutlu edecektir.

Bugüne kadar vermiş olduğunuz her türlü destek ve öneri için teşekkür ediyor hep birlikte sorunlarımız çözmeyi ve daima daha iyiye ulaşmayı diliyoruz.

 

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu