Türk Nöroloji Derneği Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası

10.10.2017

Türk Nöroloji Derneği inme tanı ve tedavisini gerçekleştiren nöroloji uzmanı meslektaşlarımız için “Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası” programı açmıştır. “İnme tanı ve tedavisi” konusunda akademik çalışmaları ile yayınları (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme gibi) olan, ve en az 1 yıl inme hastalarının takip ve tedavisinin yapıldığı kliniklerde çalışmış veya eğitim almış olan nöroloji uzmanlarının, bu verileri dökümente eden “öz geçmiş” ile dernek sekreteryası veya çalışma grubu moderatörüne başvurmaları halinde, beyin damar hastalıkları bilimsel çalışma grubu yürütme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme uyarınca bu sertifika düzenlenerek takdim edilecektir. Duyurulur.

 

Türk Nöroloji Derneği Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası

Türk Nöroloji Derneği inme tanı ve tedavisini gerçekleştiren nöroloji uzmanı meslektaşlarımız için “Vasküler Nöroloji Hekimliği Sertifikası” programı açmıştır. “İnme tanı ve tedavisi” konusunda akademik çalışmaları ile yayınları (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme gibi) olan, ve en az 1 yıl inme hastalarının takip ve tedavisinin yapıldığı kliniklerde çalışmış veya eğitim almış olan nöroloji uzmanlarının, bu verileri dökümente eden “öz geçmiş” ile dernek sekreteryası veya çalışma grubu moderatörüne başvurmaları halinde, beyin damar hastalıkları bilimsel çalışma grubu yürütme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme uyarınca bu sertifika düzenlenerek takdim edilecektir. Duyurulur.

26. Kasım.2017: Nörovasküler referandumu kaçırma !

Bu yıl Ulusal nöroloji kongresinde 26.10.2017 Pazar günü öğleden sonra vasküler nörolojinin 4 güncel sorusunu tartışıyoruz. Bu sorular: 1-“Hipertansif hastada MR’da asemptomatik iskemik lezyonlar var. Tedavi etmeli miyim?” (Evet- Prof. Dr. Babür Dora, Hayır-Prof. Dr. E. Murat Arsava); 2-“Akut inmede nörotrombektomi öncesinde IV tPA verilmeli mi?” (Evet-Doç. Dr. Yakup Krespi, Hayır-Prof. Dr. A. Özcan Özdemir); 3-“YOAK’lar arasında fark var mı?” (Yok-Prof. Dr. Kürşad Kutluk, Var-Doç. Dr. Dilek Necioğlu Örken) ve 4-“Asemptomatik %80 stenoz revaskülarize edilmeli mi?” (Hayır-Doç. Dr. Dilaver Kaya, Evet-Doç. Dr. Levent Güngör)’dir.

Her bir soru oturumu salonda yapılacak elektronik oylama ile açılacaktır. “Evet” ve “Hayır” yüzdeleri belirlendikten sonra sıra ile konuşmacılar görüşlerini 15-dakika süresince savunacaklardır. Ardından salondan soru ve katkılar alınacak, ve son olarak yine hocalarımıza 5 dakika cevap süresi verilecektir. Konuyu ilk sunan konuşmacı soru cevaplama kısmında ikinci olarak söz alacaktır. En sonunda tekrar salonda elektronik oylama yapılacaktır. İlk oylamadaki yüzdesini artırmayı başaran hocamız tartışmanın galibidir.

Galipler gelecek yıl ulusal kongrede yapılacak olan ikinci nörovasküler referandumda tekrar yer alacaklardır. Bu dinamik oturuma tüm nörologları bekliyoruz. Tartışmayı kaçırma ! 

14 Kasım 2017: Türk Nöroloji Derneği İstanbul’da “Kardiyoembolik inme ikincil korumada yenilikler” toplantısı düzenleniyor.

Türk Nöroloji Derneği (TND) İstanbul Renaissnce Otel (Beşiktaş)’ta kardiyoembolik inme olgularında sekonder proflakside güncelleme toplantısı düzenliyor. TND başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ve TND BDH bilimsel çalışma grubu moderatörü Prof.Dr M.Akif Topçuoğlu’nun moderatörlüğündeki program Prof.Dr. Birsen İnce “Atriyal fibrilasyonda inmeden korunma: Yenilikler”; Prof. Dr. Babür Dora “Patent foramen ovale ve inme ikileminde çözümler” ve Prof. Dr. E. Murat Arsava “Kriptojenik inme: Gelişmeler ve beklentiler” başlıklı konuşmalardan ve takiben tartışma bölümünden oluşmaktadır [program]. 

29 Ekim 2017: Dünya inme günü basın açıklaması.

TND Dünya İnme Günü basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız

25 Ekim 2017: Dünya İnme Günü kapsamında Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu temsilcileri TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu’yu ziyaret etti. Sonrasında komisyon üyeleri ile Derneğimizin temsilcileri ortak toplantı düzenledi.

Dernek adına katılım Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, Prof. Dr. Bijen Nazlıel, Doç. Dr. Erdem Gürkaş, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Kozak ve Uzm. Dr. Refik Kunt, İnme hemşiresi Melek Karakaş ve hastalarımız Fatma Adıgüzel ve Duygu Güran tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda TND inme tanıtım kitapçığı (indirmek için) sunuldu, ve inme tanı tedavi sisteminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 

21 Ekim 2017: “Türk Nöroloji Derneği” “Trombolitik tedavi el kitabı” güncellendi.

Türk Nöroloji Derneği Trombolitik tedavi el kitabı güncellenerek 2. baskısı yapılmıştır. Buradan indirebilirsiniz.

21 Ekim 2017: “İntravenöz trombolitik tedavi onam formu” yenilendi.

Türk Nöroloji Derneği “İntravenöz Trombolitik tedavi onam formu”nu buradan indirebilirsiniz.

20 Ekim 2017’de “Akut inmede intravenöz trombolitik tedavi kursu” Dedeman Otel, Konya’da düzenlendi.

7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu hemen öncesinde iki kez yapılan yarım gün süreli trombolitik tedavi kurslarına ilgi dikkat çekici seviyede idi. İlk kurs Dr. M. Akif Topçuoğlu ve ikincisi Dr. E. Murat Arsava moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Kursun ilk yarısında konular 4 başlık halinde olup, sırasıyla “IV tPA Endikasyonlar, Kontrendikasyonlar ve Literatür Özeti” (1. kursta Doç. Dr. Dilek Necioğlu Örken; 2. kursta Prof. Dr. Zülfikar Arlıer), “Trombolitik tedavide hastane için sistem organizasyonu ve metrikler” (1. ve 2. kurslarda Doç. Dr. Yakup Krespi), “İlaç Hazırlama, Trombolitik Tedavi Öncesi ve Sonrası Bakım” (1. kursta Prof. Dr. Vesile Öztürk; 2. kursta Prof. Dr. Semih Giray) ve “NIH İnme Ölçeği” (1. kursta Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu; 2. kursta Prof. Dr. Hadiye Şirin) şeklindeydi. Kahve arası sonrası geçilen ikinci yarı tamamen interaktif nitelikte olup “Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirmesi”(1. Kurs Prof. Dr. Talip Asil, 2. Kurs Doç. Dr. Dilaver Kaya) ve “Vakalar ile Trombolitik Tedavi Uygulaması: Sorunlar ve Çözümler” (1. kurs Prof. Dr. Bijen Nazlıel ve Prof.Dr. M. Akif Topçuoğlu; 2. kurs Prof. Dr. Bijen Nazlıel ve Prof. Dr. E. Murat Arsava) başlıklarını içerdi. Gösterilen ilgi bizleri teşvik etmiş olup, 2018 yılı içinde “İntravenöz Tromboliz” kurslarının bölgesel nitelikte tekrarlanması planlanmıştır. Bölgesel programların detayları daha sonra açıklanacaktır.

20.Eylül.2017: Bu yıl “Akut iskemik inmede IV tPA: Merkezinde Eğitim bursu” verilecek meslektaşlarımız belirlendi.

Türkiye’de akut iskemik inme tedavisinin bireysel ve sistem düzeyinde en temel yaklaşım yöntemi olan intra-venöz doku plazminojen aktivatörü (IV tPA) kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları (TND-BDH) çalışma grubu Akut iskemik inmede IV tPA: Merkezinde Eğitim Bursu” başlatmıştır. 31.Temmuz 2017 sonuna kadar TND-BDH bilimsel çalışma grubu’na iletilen 34 başvurudan 15’i değerlendirme kurulu tarafından bu yıl için kabul edilmiştir. Bursiyerler IV tPA tedavisinin rutin şekilde uygulanageldiği 5 merkezimizde 2 (iki) hafta süreli yerinde eğitim, ve takiben kendi hastanesinde tedaviyi uygulayacağı ilk 10 (on) hasta için merkez hocalarından konsültasyon desteği alacaklardır. Türk Nöroloji Derneği bu eğitim programının tamamı kapsayacak şekilde burs sağlamaktadır. 2017 yılında bursiyerlerin gideceği merkezler Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak belirlenmiştir. Başvuru süreci ile bilgi almak için TND sekreteryasına veya doğrudan moderatöre başvurabilirsiniz.

20 Ekim 2017: Basın Açıklaması: Akut inme (Beyin damar tıkanıklığı) tedavisinde erken başvurunun önemi

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk’ün “Akut inme (Beyin Damar Tıkanıklığı) tedavisinde erken başvurunun önemi” başlıklı açıklamasını buradan okuyabilirsiniz.

 

7-10 Eylül 2017: Türk Nöroloji Derneği’nin “İnme Tromboliz ve Nörorevaskülarizasyon Akademisi” İstanbul’da düzenlendi.

Türk Nöroloji Derneği (TND) Beyin Damar Hastalıkları bilimsel çalışma grubu moderatörü Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu başkanlığında, bu çalışma grubunun TND Girişimsel Nöroloji (Moderatör, Prof. Dr. A. Özcan Özdemir) ve Nörolojik Yoğun bakım çalışma gruplarıyla (Moderatör, Prof. Dr. E. Murat Arsava) yakın işbirliği ile, İstanbul’da 7-10 Eylül’de “İnme Tromboliz ve Nörorevaskülarizasyon Akademisi” veya kısa adıyla “Birinci Türkiye İnme Akademisi” başarı ile düzenlendi. Üç yüz elli meslektaşımızın aktif katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantının içeriği güncel (programı incelemek için tıklayınız: İngilizce ve Türkçe) ve yaratılan tartışma ortamı yeterince kapsamlı olup, pratiğe dönüşe de çok elverişli idi. Bölgeselleşerek gelenekselleşeceği ve uzun zaman boyunca kalıcılaşacağının işaretini verdi. Kuşkusuz “Türk İnme Akademisi” bu coğrafyada çağdaş inme tanı ve tedavisini gündemine alan en yetkin platform olacaktır.

Akademiye Avrupa İnme Organizasyonu (ESO) başkanı Prof. Valeria Caso, SITS International başkanı Prof. Nils Gunnar Wahlgren, Mater University Hospital, University College Dublin (İrlanda)’dan Prof. Peter Kelly ve Emirates Neurology Society başkanı Prof. Suhail Al Rukn katıldı. Miami Üniversitesi’nden Prof. Dileep Yavagal ise Irma kasırgası nedeniyle bireysel olarak bulunamamakla birlikte tele-konferans ile bizimle birlikte oldu.