Nöro-Oftalmoloji & Nöro-Otoloji Sempozyumu, İzmir

11.03.2015

Kongreye Davet

Değerli Türk Nöroloji Derneği Üyeleri

İlkini Aralık 2013 te düzenlediğimiz Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Sempozyumunun ikincisini 29-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız ve zaman zaman tanı ve tedavi açısından güçlükler yaşadığımız “Nöro-oftalmolojik, Nöro-otolojik aciller”, “Nistagmus” ve “Optik nöropatiler” in ana konular olması düşünülmektedir.

İlk toplantıda olduğu gibi bu defa da konulara disiplinler arası bir yaklaşım getirmeyi ve bu açıdan Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları uzmanı meslektaşlarımızın da katkılarını almayı hedeflemekteyiz. Sizlerden de çalışmalarınız ve ilginç olgularınızı paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aralık ayında İzmir’in ılıman iklim koşullarında gerçekleştirmeyi umduğumuz sempozyumda birlikte olmayı umuyoruz.

Türk Nöroloji Derneği
Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy

Bilimsel Program

30 Mayıs 2015, Cumartesi
08.30-09.00 Açılış
09.00-10.30 1. Masa (Nöro-Oftalmoloji)
  Eğiticiler:  Meltem Bajin, Figen Gökçay
Görme Keskinliği, Renk Görme, Kontrast Duyarlığı
RAPD Değerlendirmesi
Görme Alanı Değerlendirmesi
Göz Dibi Değerlendirmesi
2. Masa (Nöro-Oftalmoloji)
  Eğiticiler:  Feyza Önder, Mehmet Karataş
Duksiyon, Kapama, Alterne Kapama Testi
Kırmızı Cam, Maddox Rod Testi
Konjuge Göz Hareketleri
Levator Palpebra Değerlendirmesi ( Buz Testi )
Pupilla Muayenesi  (Işıkta, Karanlıkta)
3. Masa (Nöro-Otoloji)
  Eğiticiler:  Neşe Çelebisoy, Gülden Akdal
Nistagmus Muayenesi
HIT Değerlendirmesi
Head Shake Manevrası
Pozisyonel Testler (Dix-Hallpike, Roll Testi)
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-13.00 Panel
Oturum Başkanı: Neşe Çelebisoy
Papilödem ve İdyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon
11.00-11.20 Papilödem ve  Psödo-Papilödem Ayrımı
  Huban Atilla
11.20-11.40 Etyoloji-Fizyopatoloji
  Gülden Akdal
11.40-12.00 Klinik Özellikler
  Neşe Çelebisoy
12.00-12.20 Tıbbi Tedaviler
  Şebnem Bıçakcı
12.20-12.40 Optik Sinir Fenestrasyonu
  Meltem Bajin
12.40-13.00 Tartışma
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00- 18.30 Panel
Oturum Başkanı: Fethi İdiman
  Görme Kaybı
14.00-14.30 Akut Görme Kaybı ve Optik Nörit
  Tülay Kansu
14.30-15.00 Nöromyelitis Optika
  Ayşe Altıntaş
15.00-15.30 İskemik Optik Nöropatiler
  Nilüfer Kale
15.30-16.00 Herediter ve Metabolik Optik Nöropatiler
  Çiğdem Doğulu
16.00-16.30 Tartışma
16.30-17.00 Kahve Arası
17.00-17.20 Kortikal Görme Kaybı
  Canan T. Işıkay
17.20-17.40 Non-Organik Görme Kaybı
  Tülay Kurt
17.40-18.00 Nörolojide OCT  Kullanımı
  Ufuk Can
18.00-18.20 Nöro-Oftalmolojide Yardımcı İncelemeler (VEP, GA, FFA, USG, BT, MRG)
  Gölge Acaroğlu
18.20-18.30 Tartışma
18.30-19.30 Olgu sunumları
19.30 Akşam Yemeği
   
31 Mayıs 2015, Pazar
   
09.00-11.30 Panel
Oturum Başkanı: Tülay Kansu
Göz Hareket Bozuklukları
09.00-09.30 Akut Oftalmoplejiler, Orbital Psödotümör
  Nefati Kıylıoğlu
09.30-10.00 Supranükleer Göz Hareket Bozuklukları
  Önder Akyürekli
10.00-10.30 MG ve Kas Hastalıklarında Göz Bulguları
  Mehmet Karataş
10.30-11.00 Nistagmusun Lokalizasyon Değeri
  Fethi İdiman
11.00-11.15 Tartışma
11.15-11.40 Kahve Arası
11.40- 12.30 Panel
Oturum Başkanı: Önder Akyürekli
Pupilla İnnervasyon Bozuklukları
11.40-12.00 Küçük Pupilla
  Şansal Gedik
12.00-12.20 Büyük Pupilla
  Eylem Teke
12.20-12.30 Tartışma
12.30-13.00 Konferans
Oturum Başkanı: Figen Gökçay
İşitme Kaybı ve Tinnitus
  Cem Bilgen
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-17.00 Panel
Oturum Başkanı: Mehmet Karataş
Vestibüler Hastalıklar
14.00-14.30 Öykü Özellikleri
  Figen Gökçay
14.30-15.00 Yardımcı İncelemeler
  Hamdi Uğur
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30- 16.00 BPPV
  Gülden Akdal
16.00-16.15 V. Nörit
  Levent Sinan Bir
16.15-16.30 Meniere Hastalığı
  Enis Alpin Güneri
16.30-17.00 Santral Vertigo Nedenleri
  Neşe Çelebisoy
17.00-17.30 Tartışma
17.30 Kapanış

 

Kongreye Davet

KAYIT - KONAKLAMA - TRANSFER İÇİN,

441. Cadde No:1 06610 Birlik-Çankaya, Ankara
Tel: 0 (312) 454 00 00
Faks: 0 (312) 454 00 01
E-posta:[email protected]