TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursu

30.10.2017

Türk Tabipleri Birliği tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecek. Eğitimler ilerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacak.

Kurs ile bilgili aşağıda verilen bağlantı üzerinden erişilebilir. Konunun önemi nedeniyle üyelerinize duyurulması ve dernek web sayfalarınızda kursla ilgili bilgi verilip TTB sayfasına bağlantı verilmesi için göstereceğiniz işbirliğine teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

TDr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6ad95d1a-b96f-11e7-a471-8c890ca10226