Türk Nöroloji Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2.11.2017

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulundan bildirilmiştir.

 

Türk Nöroloji Derneği  Tüzüğü gereğince ve Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar üzerine derneğimiz üyeleri 17.11.2017 Cuma günü  saat 15.00 – 17.10 arası, Rixos Sungate Otel, Antalya’da Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan  Genel Kurul Toplantısı 27.11.2017 Pazartesi günü  aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Olağan Genel Kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır.

 

Gündem:

 

1.    Açılış ve yoklama

2.    Divan Başkanı ve Sekreter seçimi

3.    Saygı duruşu

4.    Faaliyet raporunun okunması

5.    Mali raporun sunulması

6.     Denetçi raporunun okunması

7.     Yönetim Kurulu’nun ibrası

8.     Denetim Kurulu’nun ibrası

9.     Nöroloji Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

10.   Dilekler ve istekler

11.   Kapanış