NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.11.2017
Değerli Üyemiz,
 
Bildiğiniz gibi "Yoğun Bakım" 6 Anadala bağlı Yan dal Uzmanlığı olarak ihdas edilmiştir. Sağlık Bakanlığı bu nedenle ülke genelinde yoğun bakım hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Türk Nöroloji Derneği, Nörolojik Yoğun Bakım hizmetlerinin sınırlandırılması veya azaltılması yönünde bir politika asla gütmemektedir. Türk Nöroloji Derneği katılmış olduğu tüm toplantılarda, Nörolojik Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım konseptlerinin birbirinden farkını vurgulamış, Nörolojik Yoğun Bakım hizmetinin ancak nörologların yönetiminde verilebilecek özellikli bir hizmet olduğu gerçeğinin altını çizmiştir. Tüm uzmanlarımız, bu konuların detaylı olarak tartışılacağı 53 Ulusal Nöroloji Kongresi bünyesindeki bilgilendirme toplantısına davetlidir (25 Kasım 2017 Cumartesi, saat 18:30, Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu toplantısını takiben). 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Nöroloji Derneği 
Nörolojik Yoğun Bakım Çalışma Grubu