SUT- EK İŞLEMLER - BİLGİLENDİRME

8.11.2017

Değerli Üyemiz,

 

Nöroloji Uzmanlarına, 09 Eylül 2017 tarihli ve 30175 sayılı Resmî Gazete’de, ek işlemler için SUT ödemesi yapılması kararı yayınlanmasına rağmen bu karar henüz nöroloji uzmanlarına yansıtılmamıştır. Resmi gazete yayımından sonra yayımlanan 1 Eylülden itibaren geçerli olan Tıbbi Girişimsel İşlemler Yönergesi ve girişimsel işler listesi ek yönergesinde de bu işlemlerin eklenmesi için diğer uzmanlık alanları yer alırken, nörolojinin yer almaması ile ilgili olarak SGK ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürmektedir, ayrıca resmi başvurularımız yapılmıştır. İlgili dairelerden bize verilen bilgi, birkaç hafta içinde bu problemin çözüleceğidir. Sadece maliyeden cevap beklendiği bildirilmiştir. Bu konuya çözüm getirmek için gerekirse hukuksal yollara da başvurulacaktır. Resmi Gazetede yayımlanan kararın Nöroloji Uzmanlarının ek puan durumlarına yansıtılması hakkındaki işleyişle ilgili süreç sizlerle hemen paylaşılacaktır. Destekleriniz için tekrar teşekkür ederiz

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu