"Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz" Çalıştayı, UDEK

25.11.2017

Sayı     :

UDEK/A.05

25.11.2017

Konu  :

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı

 

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1963/2017 Sayılı 20.11.2017 Tarihli “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

 

 

Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB-UDEK Genel Sekreteri

 

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0106. pdf