53. Ulusal Nöroloji Kongresi Başladı

26.11.2017

Türk Nöroloji Ailesi’nin Değerli Üyeleri,

Türk Nöroloji Derneği olarak 25. yılımıza ulaşmış olmanın gururunu yaşadığımız 2017 yılı içinde gerçekleştireceğimiz ulusal kongremizi de bu gururumuzu yansıtır şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yüzyılımıza damga vurmuş olan Nöroloji, sadece bilim alanında değil, sosyal ve yaşam alanlarında da etkili olarak,  bütün dünyada gelişmeye devam etmektedir. Türkiye nörologları olarak; alanımızdaki gelişmeleri yakından izlemeyi, hekimlik pratiğimizde karşılaştığımız engel ve sorunları çözmeye çalışmayı, çalışmalarımızı, bilgimizi ve deneyimlerimizi paylaşmayı ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı hedefleyen ulusal kongremiz bu yıl “53. Ulusal Nöroloji Kongresi-Uluslararası Katılımlı” olarak yeni bir aşama ile 24 – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında, Antalya'da  Sungate Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Ulusal kongremiz hem üyelerimiz için hem de yurtdışından kongremize katılacak meslektaşlarımız için hem bilimsel paylaşımın üst düzeyde gerçekleşebilmesini, hem de nöroloji ailesinin daha da yakınlaşacağı sosyal paylaşımların yapılabilmesini amaçlayan bilimsel ve sosyal platform sağlamayı amaçlamaktadır. Bilimsel program bu yıl da genel nörolojik yaklaşımlar yanısıra, özelleşmiş alanlara da ayrıntılı bir bakış sağlayabilecektir.

Kongre ana teması toplumda yerleşmiş yanlış bilgilerin giderilmesi, stigmaların yok edilmesi, epilepsi ve epilepsi ile ilişkili hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini içeren “EPİLEPSİ” olarak belirlenmiştir. Epilepsi insanlığın var olduğu ilk çağlardan beri, bilinmezliği ile insanlığı etkilemiş, gizemini günümüz toplumuna kadar taşımıştır. Özellikle sosyoekonomik olarak iyi durumda olmayan toplumlarda daha sık olmakla birlikte, artan travmalar, çevresel etkenler, beslenme yetersizliği ve ülkemizde de hala problem olan akraba evlilikleri epilepsi sıklığını artırmaktadır. Ciddi bir halk sağlığı problemi olarak da değerlendirilmesi gereken bu alanda Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Bilimsel Çalışma Grubu’nun da katkıları ile konuya tıbbi, sosyal ve bireysel yönüyle bütüncül bir yaklaşım sağlayacaklardır. Teknoloji ile sıkı ilişki içinde olan ve tanı ve tedavi olanakları hızla gelişen bu alanda, doğru tanı ve etkin medikal ve girişimsel girişimsel tedavilerin ülkemizde daha fazla ulaşılır olabilmesinin yolları da aranacak ve bu konuda yasal düzenlemeler de ilgili birimlerle gözden geçirilecektir.

Ana Tema dışında da oldukça geniş bir yelpazeye sahip bilimsel içerik her alanın sorumlusu bilimsel çalışma grupları tarafından düzenlenmiş olup, toplam 26 yarım gün, 5 tam gün kurslar ve diğer kongre oturum programları ile yürütülecektir. Katılımcıların istedikleri kredili oturuma katılabilmeleri için kursların kontenjanlarla sınırlı olması nedeniyle ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yurtdışından yabancı konuşmacılar ve yurtdışında yaşayan nörolog konuşmacılarımız da kongre programında yer alacak ve bilgilerini bizlerle paylaşacaklardır. Bölgemizde nörolojik sorunların komşu ülke temsilcileri ile paylaşıldığı ve gözden geçirildiği “In The Region” oturumunda bu yıl “Neurological Education In The Region” konusu ele alınacaktır. Sözel ve poster sunumları çalışma guruplarının önereceği  ve TND tarafından atanacak  jüriler tarafından değerlendirilecek ve özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel çaba ve ürünlerinin en iyi şekilde sunulması sağlanacaktır.

Nöroloji eğitim ve hizmet alanında herzaman yanımızda olan hemşire arkadaşlarımız için bu yıl da nöroloji hemşirelerine yönelik birbuçuk günlük bir kurs düzenlenecektir.

Mesleğimizin karşı karşıya olduğu sorunlar bireysel ve topluca ele alınmak üzere özel bir çalıştayda paylaşılacaktır.  Özellikle mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar ve özel sağlık kuruluşları da olmak üzere nörolojinin farklı alanlarında çalışan nörologlar  deneyimlerini, sorunlarını aktarabilecekler ve hukuksal destek de dahil olmak üzere çözüm önerileri birlikte tartışılacaktır.  Kongre boyunca bu konularda soru ve dileklerin toplanıp çalıştay öncesinde moderatörlere iletilmesi sağlanacaktır.  

Her zaman heyecanla beklenen “Nöronlar Yarışıyor” programı 26Kasım akşamı yine sürprizlerle dolu bir programla karşımıza çıkacak, bilimsellik, eğlence ve hoşgörüyü birlikte yaşayacağız. Geleneksel gala yemeğinde de yine sosyal paylaşımlarımız, ödüllerimiz eksik olmayacaktır. 

Türk Tabipleri Birliği ve EAN tarafından kredilendirilecek olan kongremiz 13. Nöroloji Yeterlik Sınavı'na da ev sahipliği yapacaktır. Bu yıl da kongreye bildiri ile katılacak belli sayıda katılımcıya Türk Nöroloji Derneğince kongre kayıt, ulaşım ve konaklama desteğinin verilmesi planlanmaktadır.
Kongremizin nöroloji ailesi için yararlı, aktif ve dostça geçmesini diliyoruz, görüşmek üzere... 

Saygılarımızla.
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Türk Nöroloji Derneği Başkanı,
Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulu Adına

 

BİLİMSEL SEKRETERYA 
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 

Adres : Kızılırmak Mah. 1442 Sok. No: 4 / 7 Çukurambar / ANKARA
Telefon: (+90 312) 435 59 92
Web: www.noroloji.org.tr

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer
Adres: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD
Telefon: (+90 312) 202 53 30
E-posta: [email protected]

KONGRE ORGANİZASYON SEKRETERYASI

441. Cadde No:1 06610 Birlik-Çankaya, Ankara

Tel: +90 (312) 454 00 00 (Pbx)
Faks: +90 (312) 454 00 01
E-posta: [email protected]