Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

28.11.2017

BAŞKAN: Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
BAŞKAN YARDIMCISI: Prof. Dr. Neşe Çelebisoy
GENEL SEKRETER: Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar
SAYMAN: Prof. Dr. Cavit Boz
ÜYE: Prof. Dr. Nerses Bebek
ÜYE: Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu
ÜYE: Prof. Dr. Kayıhan Uluç